Monday, November 15, 2010

TDS
The Dead Sea - Lowest Point On Earth

"Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah dan Kami terbalikkan, dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu , dan seksaan itu tidaklah jauh daripada orang-orang yang zalim."
11:82-83"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat sesuatu tanda kekuasaan Allah.Dan kebanyakan mereka tidak beriman.Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang."   (26: 8-9)No comments:

Post a Comment

comments