Sunday, November 7, 2010

Greatest love of all

Nabi Muhammad berkata:
“Sesungguhnya Jibrail diberi tugas bagi menguruskan segala keperluan anak adam..
  sekiranya seorang hamba yang kafir berdoa..
 ALLAH berkata kepada Jibrail
 “Hai Jibrail tunaikan keperluannya..sesungguhnya aku tidak suka mendengar
   permintaanya.”
  dan sekiranya seoarang hamba  mukmin berdoa..
  ALLAH berkata kepada Jibrail,
 “Wahai Jibarail,jangan kau tunaikan dahulu keperluannya,
   kerana aku suka mendengar permohonannya.

This is so relieving me.Alhamdulillah, finally I got it! 

Du'a is a weapon of muslims, so keep praying:)

No comments:

Post a Comment

comments